Oferta

Gwarantujemy Państwu pełen zakres usług księgowych, podatkowych, kadrowych i płacowych.

Stawiając na komfort Klienta oferujemy Państwu następujące metody dostarczania dokumentów:

 • zeskanowane dowody księgowe przesłane mailowo (z możliwością wglądu w dokumenty)
 • odebranie dokumentów przez pracownika biura rachunkowego w siedzibie klienta (po uprzednim uzgodnieniu)
 • osobiste lub pocztowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego.

Ponadto zapewniamy Państwu comiesięczną informację o sytuacji podatkowej i kadrowo-płacowej w pożądany przez Państwa sposób (mail, sms, telefon, bezpośrednio). Na Państwa życzenie przygotowujemy druki przelewów oraz wpłat gotówkowych do zapłaty zobowiązań podatkowych i zusowskich. Mając świadomość, jak cenny jest czas dla Naszych Klientów zobowiązujemy się dostarczać dokumenty do placówek urzędowych, aby odciążyć Państwa z tego obowiązku.

Dodatkowo przygotowujemy i wysyłamy Jednolity Plik Kontrolny (JPK) VAT oraz oferujemy pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa
 • księgi handlowe
 • księgowość stowarzyszeń
 • rejestry VAT
 • Jednolity Plik Kontrolny VAT
 • deklaracje VAT
 • roczne rozliczenia podatkowe PIT oraz CIT
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja przebiegu pojazdów
 • sprawozdania finansowe
 • elektroniczna wysyłka rozliczeń VAT, PIT oraz CIT do Urzędu Skarbowego
 • dokumenty związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (m.in. umowy o pracę, umowy zleceń, PIT-2, informacje o warunkach zatrudnienia, skierowania na badania lekarskie, świadectwa pracy)
 • dokumenty zgłoszeniowe, zmieniające i wyrejestrowujące z ZUS
 • zaświadczenia dla pracowników
 • rozliczenia z pracownikami (m.in. listy płac, rachunki do umów zleceń, PIT-11, IFT-1, karta wynagrodzeń)
 • rozliczenia z ZUS (m.in. miesięczne deklaracje rozliczeniowe, zwolnienia lekarskie, zasiłki)
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (m.in. PIT-4R, PIT-8R, IFT-1R)
 • akta osobowe
 • krajowe i zagraniczne delegacje
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • zatrudnianie uczniów w celu przygotowania zawodowego
 • wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z ich rozliczeniem
 • wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, staże oraz pozostałe formy pomocy z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z ich rozliczeniem
 • elektroniczna wysyłka dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych, zmieniających oraz wyrejestrowujących do ZUS
 • elektroniczna wysyłka rozliczeń podatkowych związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zleceniobiorców do Urzędu Skarbowego
 • organizacja szkoleń BHP
 • pomoc w obsłudze Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • obsługa zajęć komorniczych
 • dokumenty związane zakładaniem, zawieszeniem, wznowieniem oraz zamknięciem działalności gospodarczej, w tym wnioski CEIDG
 • wnioski kredytowe
 • wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wnioski oraz pisma do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • dokumenty do KRS
 • pomoc w sporządzaniu faktur oraz rachunków
 • rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy